ANBI cijfers

Documenten uit FRIS

Kerkvoogdij

Diaconie

Begroting 2020

klik hier

klik hier

Jaarrekening 2019

klik hier

klik hier

Jaarrekening 2018

Kerkvoogdij

Begroting

Rekening

Rekening


2018

2017

2016

Baten
Opbrengsen uit bezittingen

€ 27.800*

€ 7.342

€ 8.057

Bijdragen gemeenteleden

€ 15.200

€ 17.952

€ 19.914

subsidies en bijdragen

€ -

€ -

€ -

totaal baten

€ 43.000

€ 25.294

€ 27.971

Lasten
Bestedingen pastoraat

€ 7.000

€ 7.157

€ 5.037

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

€ 2.000

€ 1.836

€ 1.404

Bijdrage aan andere organen binnen de kerk

€ 1.300

€ 1.245

€ 1.170

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

€ 6.700

€ 10.306

€ 10.549

Salarissen

€ 4.200

€ 4.999

€ 2.568

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€   300

€   258

€   228

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€ -

€ -

€ -

Totaal lasten

€ 21.500

€ 25.801

€ 20.956

Saldo baten-lasten

€21.500

€   507 -/-

€ 7.015


* in dit bedrag is een eenmalige verkoop van grond opgenomen.

Diaconie

Begroting

Rekening

Rekening


2018

2017

2016

Baten
Opbrengsten uit bezittingen

€ 4.700

€ 5.273

€ 4.798

Bijdragen gemeenteleden

€ 4.100

€ 4.747

€ 4.127

Totaal baten

€ 8.800

€ 10.020

€ 8.925

Lasten
Diaconaal werk plaatselijk, landelijk en wereldwijd

€ 6.000

€ 5.742

€ 4.252

Diaconaal Pastoraat

€ -

€ -

€ -

Bestedingen kerkdiensten, catechese, gemeentewerk.

€ 1.200

€ 1.310

€ 640

bijdragen andere organen binnen de kerk

€ 450

€ 340

€ 360

Salarissen

€ -

€ -

€ -

Kosten beheer en administratie, bankkosten en rente

€ 350

€ 818

€ 280

Totaal lasten

€ 8.000

€ 8.210

€ 5.532

Saldo baten - lasten

€ 800

€ 1.810

€ 3.393