ANBI cijfers 17/18

Kerkvoogdij

Begroting

Rekening

Rekening


2018

2017

2016

Baten
Opbrengsen uit bezittingen

€ 27.800*

€ 7.342

€ 8.057

Bijdragen gemeenteleden

€ 15.200

€ 17.952

€ 19.914

subsidies en bijdragen

€ -

€ -

€ -

totaal baten

€ 43.000

€ 25.294

€ 27.971

Lasten
Bestedingen pastoraat

€ 7.000

€ 7.157

€ 5.037

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

€ 2.000

€ 1.836

€ 1.404

Bijdrage aan andere organen binnen de kerk

€ 1.300

€ 1.245

€ 1.170

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

€ 6.700

€ 10.306

€ 10.549

Salarissen

€ 4.200

€ 4.999

€ 2.568

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€   300

€   258

€   228

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€ -

€ -

€ -

Totaal lasten

€ 21.500

€ 25.801

€ 20.956

Saldo baten-lasten

€21.500

€   507 -/-

€ 7.015


* in dit bedrag is een eenmalige verkoop van grond opgenomen.

Diaconie

Begroting

Rekening

Rekening


2018

2017

2016

Baten
Opbrengsten uit bezittingen

€ 4.700

€ 5.273

€ 4.798

Bijdragen gemeenteleden

€ 4.100

€ 4.747

€ 4.127

Totaal baten

€ 8.800

€ 10.020

€ 8.925

Lasten
Diaconaal werk plaatselijk, landelijk en wereldwijd

€ 6.000

€ 5.742

€ 4.252

Diaconaal Pastoraat

€ -

€ -

€ -

Bestedingen kerkdiensten, catechese, gemeentewerk.

€ 1.200

€ 1.310

€ 640

bijdragen andere organen binnen de kerk

€ 450

€ 340

€ 360

Salarissen

€ -

€ -

€ -

Kosten beheer en administratie, bankkosten en rente

€ 350

€ 818

€ 280

Totaal lasten

€ 8.000

€ 8.210

€ 5.532

Saldo baten - lasten

€ 800

€ 1.810

€ 3.393