Home

WELKOM BIJ DE

HERVORMDE GEMEENTE NIEUWVLIET

"Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden"

(Mattheus 18:20)

Geachte broeders en zusters, belangstellenden, 


 • Tijdens Pinksteren zal er een kerkdienst gehouden worden op Tweede Pinksterdag om 10:00 uur in de kerk. Voor deze dienst is aanmelden vooraf verplicht. De dienst is ook beschikbaar via deze website. Klik hier 

  => Het aantal aanmeldingen voor deze dienst is volzet.  Vanaf 1 juni is het weer toegestaan om kerkdiensten te houden tot maximaal 30 personen. Ook wij willen vanaf die datum weer starten met de diensten in de kerk. Wilt u de dienst in de kerk bijwonen? Heel fijn! Om een en ander goed te laten
verlopen is het wel verplicht u aan te melden. Dit kan via mail: info@hervormdegemeentenieuwvliet.nl of via telefoon: 0117 - 450 831.
U kunt zich telkens slechts voor de eerstvolgende dienst aanmelden. 


We zullen bij het uitvoeren van de kerkdiensten de regels van het RIVM naleven. Ook volgen wij de informatie die beschikbaar is op www.pkn.nl. Wij willen u vragen om alle aanwijzingen die rondom de kerkdiensten van toepassing zijn goed op te volgen.


  Er zijn ook diverse alternatieve vormen beschikbaar om eredienst te houden. We wijzen u graag op enkele:


  • Online kerkdiensten via kerkdienstgemist.nl of kerkomroep.nl.

   • In Goes is de kerkdienst te volgen van de Christelijk Gereformeerde Kerk ´Maranatha´. Klik hier om de dienst live mee te kunnen kijken.
     
   • In de Hervormde Gemeente van Moordrecht (Beth-El kerk) zijn de diensten te volgen via youtube. Klik hier voor een rechtstreekse link naar hun youtube kanaal. 

   • Ook vanuit Woudenberg kunt u de dienst van Hervormd Woudenberg volgen via youtube (klik hier).


   • Via de RO (Reformatorische Omroep) worden ook diensten uitgezonden. Klik hier voor een directe link.


  • EO-Beam, een kerkdienst speciaal voor jongeren. Deze dienst is te volgen via youtube en via televisie op NPO2.


  • Kerktijden.nl Hier vindt u een overzicht van verschillende diensten met daarbij o.a.  aangegeven of de dienst een videodienst of internetuitzending betreft. 


   Zoals we eerder ook hebben genoemd zal de kerkenraad de komende tijd wekelijks (donderdagavond om 19:30) online samenkomen om de stand van zaken te bespreken. Wij willen u vragen regelmatig de website te bezoeken voor alle bijkomende informatie en updates.


   Voor vragen mag u altijd contact opnemen met:

   info@hervormdegemeentenieuwvliet.nl of via telefoon: 0117-450831  


   Ook met al uw praktische of pastorale vragen bent u van harte welkom. Op deze website vindt u onder ´contact´ onder andere de contactgegevens van onze pastoraal werker,

   Dhr. Goemaere. 


   Als kerk hebben we ons ook aangemeld op de website www.nietalleen.nl. Op die manier willen we als kerk, als gemeente ons dienstbaar opstellen voor onze naaste. 


   Tenslotte, het zijn momenteel onzekere tijden. Maar alle dagen en zeker ook nu mogen we belijden dat alle dingen ons niet bij toeval, maar uit Zijn Vaderlijke hand toekomen (H.C. zondag 10). Mag Hij ons houvast zijn! 


   In Hem verbonden, 

   Kerkenraad Hervormde Gemeente Nieuwvliet

   -- DagelijksWoord.nl


   U bent van harte welkom samen met ons dienst te houden op de zondagochtenden!

   De kerkdiensten beginnen om 10:00 uur.

    

   Tijdens iedere dienst is er oppas voor kinderen tot 4 jaar en om de week Kindernevendienst voor de kinderen (tot groep 8 van de basisschool).

    

   Liberté

   Volg alles over project Liberte2020. Het project van de oudste club van de Jeugdraad West-Zeeuws Vlaanderen!


   Gemeenteavond 30-1-2020

   Bekijk hier nog eens de presentatie rond

   Missionair Gemeente zijn. 

   Dorpsstraat 25, Nieuwvliet                                          info@hervormdegemeentenieuwvliet.nl