Contact

Correspondentie

 

Hervormde Gemeente Nieuwvliet

Oude Kerkstraat 2

4501 AD Oostburg

T 0117 - 450 831

E info@hervormdegemeentenieuwvliet.nl

Privacy-statement

Pastoraat

 

Dhr. R (Robert) Goemaere, Brugge

T +32-50346612

E robert.goemaere@telenet.be

Kerkvoogdij

 

College van Kerkrentmeesters

Dhr. D.R.W. Harder

E info@hervormdegemeentenieuwvliet.nl

Rekeningnummer:

NL84 RABO 0369 5042 32

 

Klik hier voor huur van het Kerkgebouw

Diaconie

 

College van Diakenen (Diaconie):

Dhr. P.W. Jansen

T 0117 - 401 324

E info@hervormdegemeentenieuwvliet.nl

Rekeningnummer:

NL93 INGB 0007 8017 05