Contact

Correspondentie

 

Hervormde Gemeente Nieuwvliet

Oude Kerkstraat 2

4501 AD Oostburg

T 0117 - 450 831

E info@hervormdegemeentenieuwvliet.nl

Privacy-statement

Pastoraat

 

Ds. B. Hovinga, Terneuzen

T 0115 - 431 178

E bhovinga@zeelandnet.nl

Kerkvoogdij

 

College van Kerkrentmeesters

Dhr. D.R.W. Harder

E info@hervormdegemeentenieuwvliet.nl

Rekeningnummer:

NL84 RABO 0369 5042 32

 

Klik hier voor huur van het Kerkgebouw

Diaconie

 

College van Diakenen (Diaconie):

Dhr. P.W. Jansen

T 0117 - 401 324

E info@hervormdegemeentenieuwvliet.nl

Rekeningnummer:

NL93 INGB 0007 8017 05

Dorpsstraat 25, Nieuwvliet                                          info@hervormdegemeentenieuwvliet.nl